WE CAN [EDIT] - WIKIPEDIA EDIT-A-THON

Wikipedia er verdens største online-leksikon, og det er skabt af brugerne. Et fantastisk værktøj og bevis på, at viden kan være fri og gratis.

Men når det kommer til køn, er billedet skævt. En undersøgelse fra 2010 viste, at mindre end 13 % af bidragyderne på Wikipedia er kvinder, og inden for områderne kunst, kultur og forskning handler kun ca. 10 % af artiklerne om kvinder. Hvis kvinderne og deres bedrifter ikke er omtalt, forsvinder de ud af vores kollektive hukommelse. Det er et alvorligt demokratisk problem! 

Under overskriften We Can [Edit] inviterer vi til Wikipedia-Edit-a-thon - en dag, hvor vi sammen gør vi en indsats for at rette op på den skæve kønsrepræsentation på Wikipedia. Vi sætter os til tasterne og skriver de artikler, vi savner – eller udbygger dem, der er mangelfulde. Erfarne Wikipedia-redaktører lærer os tekniske, og der er hjælp til informationssøgning.

Det første WE CAN [EDIT]-arrangement blev afholdt på kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2015 og var støttet af støttet af Wikimedia, Kvindernes Bygnings Fond og Græsrodsfonden.. Se mere på arrangementets Wikipedia-side.

Vi gentager successen den 7. november 2015 i samarbejde med CPH:DOX. Se mere og meld dig til på Facebook.